Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Дорогой Иван,
Lieber Johannes,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Дорогая мама/папа
Liebe(r) Mama / Papa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Дорогой дядя Петя,
Lieber Onkel Hieronymus,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Привет, Иван,
Hallo Johannes,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Здорово, Иван,
Hey Johannes,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Иван,
Johannes,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Любимый (ая),
Mein(e) Liebe(r),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Дорогой мой...
Mein(e) Liebste(r),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Милый Иван,
Liebster Johannes,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Спасибо за письмо.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Извини, что так долго не писал(а)
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Мы так давно не общались
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Hast Du schon Pläne für...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
С удовольствием сообщаю, что...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Я был рад услышать, что...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Я так сожалею о...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... тоже шлет привет.
... grüßt herzlich.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Передай ... привет от меня.
Bitte grüße... von mir.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Надеюсь на скорый ответ.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Παράκληση για απάντηση
Ответь как можно скорее
Schreib mir bitte bald zurück.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Напиши, если/когда...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Береги себя.
Mach's gut.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Я тебя люблю.
Ich liebe Dich.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
С наилучшими пожеланиями
Herzliche Grüße
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
С наилучшими пожеланиями,
Mit besten Grüßen
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
С уважением..
Beste Grüße
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Всего наилучшего,
Alles Gute
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
С любовью,
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Я вас люблю,
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Люблю,
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς