Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Dragă Andrei,
Hej John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dragă Mamă/Tată,
Hej mamma/pappa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dragă unchiule Andrei,
Hej farbror/morbror Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Dragă Andrei,
Hejsan John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Bună Andrei!
Halloj John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Salut Andrei!
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Draga mea,/Dragul meu,
Min kära,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Iubitul meu, / Iubita mea,
Min älskling,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dragul meu Andrei,
Min käre John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Tack för ditt brev.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Jag skriver för att berätta att ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Har ni några planer för ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Am aflat cu plăcere faptul că...
Det glädjer mig att höra att ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... îţi transmite toată dragostea.
... hälsar.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Salută pe ...din partea mea.
Hälsa ... från mig.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Παράκληση για απάντηση
Scrie-mi înapoi curând.
Skriv tillbaka snart.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Trimite-mi un răspuns când... .
Skriv gärna tillbaka när ...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Meddela mig då du vet något mer.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Aveţi grijă de voi!
Sköt om dig.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Te iubesc!
Jag älskar dig.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Toate cele bune,
Varma hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu drag,
Hjärtliga hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cele mai calde urări,
Hjärtligaste hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Toate cele bune,
Jag önskar dig allt gott,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu toată dragostea,
Många kramar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu drag,
Kramar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Cu mult drag,
Puss och kram,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς