Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Dragă Andrei,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dragă Mamă/Tată,
Beste mama / papa
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dragă unchiule Andrei,
Beste oom Jeroen
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Dragă Andrei,
Hallo Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Bună Andrei!
Hoi Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Salut Andrei!
Jan
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Draga mea,/Dragul meu,
Lieve ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Iubitul meu, / Iubita mea,
Liefste ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dragul meu Andrei,
Lieve Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Heb je al plannen voor ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Am aflat cu plăcere faptul că...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Helaas moet ik je melden dat ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... îţi transmite toată dragostea.
... doet jou de groeten.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Salută pe ...din partea mea.
Doe ... de groeten namens mij.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Ik hoop snel van jou te horen.
Παράκληση για απάντηση
Scrie-mi înapoi curând.
Schrijf me snel terug.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Trimite-mi un răspuns când... .
Schrijf me snel terug wanneer ...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Aveţi grijă de voi!
Het ga je goed.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Te iubesc!
Ik hou van je.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Toate cele bune,
Hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu drag,
Met hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cele mai calde urări,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Toate cele bune,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu toată dragostea,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu drag,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Cu mult drag,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς