Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Querido Vítor,
Querida Maria,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Querida Mãe,
Querido Pai,
Beste mama / papa
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Beste oom Jeroen
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Olá Vítor,
Hallo Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Oi Vítor,
Hoi Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Vítor,
Jan
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Meu querido,
Minha querida,
Lieve ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Meu amado,
Minha amada,
Liefste ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amado Vítor,
Amada Maria,
Lieve Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Obrigado por sua carta.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Foi bom ter notícias suas novamente.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Escrevo-lhe para dizer que ...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Você já fez planos para ...?
Heb je al plannen voor ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Lamento informá-lo que ...
Helaas moet ik je melden dat ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Fiquei tão triste ao saber que ...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...manda lembranças.
... doet jou de groeten.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Diga olá para ... por mim.
Doe ... de groeten namens mij.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Espero ter notícias suas em breve.
Ik hoop snel van jou te horen.
Παράκληση για απάντηση
Escreva novamente em breve.
Schrijf me snel terug.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Escreva de volta quando...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Cuide-se.
Het ga je goed.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Eu te amo.
Ik hou van je.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Abraços,
Hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Com carinho,
Met hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Com carinho,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tudo de bom,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Com todo meu amor,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Com muito amor,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Com muito amor,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς