Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Drogi Janie,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Beste mama / papa
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Drogi Wujku,
Beste oom Jeroen
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Cześć Michale,
Hallo Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej Janku,
Hoi Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Janku,
Jan
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mój Drogi/Moja Droga,
Lieve ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Liefste ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Najdroższy/Najdroższa,
Lieve Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dziękuję za Twój list.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Piszę, by przekazać Ci...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Czy masz już plany na...?
Heb je al plannen voor ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ucieszyłem się słysząc, że...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Z przykrością piszę, że...
Helaas moet ik je melden dat ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Tak przykro mi słyszeć, że...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
Pozdrowienia od...
... doet jou de groeten.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Pozdrów ode mnie...
Doe ... de groeten namens mij.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Czekam na Twoją odpowiedź.
Ik hoop snel van jou te horen.
Παράκληση για απάντηση
Odpisz szybko.
Schrijf me snel terug.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Odpisz, gdy...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Trzymaj się ciepło.
Het ga je goed.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Kocham Cię.
Ik hou van je.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Pozdrawiam serdecznie,
Hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Pozdrawiam ciepło,
Met hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Serdecznie pozdrawiam,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ściskam,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Buziaki,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ściskam serdecznie,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Mnóstwo buziaków,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς