Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Drogi Janie,
Estimata John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Estimata paĉjo/panjo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Drogi Wujku,
Estimata Onklo Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Cześć Michale,
Saluton John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej Janku,
Saluton John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Janku,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mój Drogi/Moja Droga,
Mia kara,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mia kara,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Najdroższy/Najdroższa,
Estimata John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dziękuję za Twój list.
Dankon pro via letero.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Piszę, by przekazać Ci...
Mi skribas por informi vin, ke...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Czy masz już plany na...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ucieszyłem się słysząc, że...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Z przykrością piszę, że...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Tak przykro mi słyszeć, że...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
Pozdrowienia od...
...sendas lian/ŝian amon.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Pozdrów ode mnie...
Diru saluton al... por mi.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Czekam na Twoją odpowiedź.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Παράκληση για απάντηση
Odpisz szybko.
Reskribu baldaŭ.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Odpisz, gdy...
Skribu reen kiam...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Trzymaj się ciepło.
Atentu.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Kocham Cię.
Mi amas vin.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Pozdrawiam ciepło,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Serdecznie pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ściskam,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Buziaki,
Ĉiu mia amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ściskam serdecznie,
Multe da amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Mnóstwo buziaków,
Multa amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς