Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Drogi Janie,
Lieber Johannes,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Liebe(r) Mama / Papa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Drogi Wujku,
Lieber Onkel Hieronymus,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Cześć Michale,
Hallo Johannes,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej Janku,
Hey Johannes,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Janku,
Johannes,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mój Drogi/Moja Droga,
Mein(e) Liebe(r),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mein(e) Liebste(r),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Najdroższy/Najdroższa,
Liebster Johannes,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dziękuję za Twój list.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Piszę, by przekazać Ci...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Czy masz już plany na...?
Hast Du schon Pläne für...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ucieszyłem się słysząc, że...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Z przykrością piszę, że...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Tak przykro mi słyszeć, że...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
Pozdrowienia od...
... grüßt herzlich.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Pozdrów ode mnie...
Bitte grüße... von mir.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Czekam na Twoją odpowiedź.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Παράκληση για απάντηση
Odpisz szybko.
Schreib mir bitte bald zurück.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Odpisz, gdy...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Trzymaj się ciepło.
Mach's gut.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Kocham Cię.
Ich liebe Dich.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Pozdrawiam serdecznie,
Herzliche Grüße
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Pozdrawiam ciepło,
Mit besten Grüßen
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Serdecznie pozdrawiam,
Beste Grüße
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ściskam,
Alles Gute
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Buziaki,
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ściskam serdecznie,
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Mnóstwo buziaków,
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς