Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Kedves John!
Hyvä John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedves Anya / Apa!
Hei äiti / isä
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kedves Jerome Nagybácsi!
Hei setä Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Szia John!
Hei John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Szia John!
Heippa John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John!
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedvesem / Drágám!
Rakkaani,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Kedvesem / Drágám!
Rakkaani,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Drága John!
Rakas John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Köszönöm a leveledet.
Kiitos kirjeestäsi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jó volt megint hallani felőled.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Azért írok, hogy elmondjam ...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Van már valami programod...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Örömmel jelentem be, hogy ...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Örömmel hallottam, hogy ...
Ilahduin kuullessani, että...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
On ikävää kertoa, että...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... is üdvözletét küldi.
... lähettää terveisiä.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Üdvözöld...-t helyettem is.
Sano ... terveisiä minulta.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Várom a válaszodat.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Παράκληση για απάντηση
Írj hamar.
Kirjoita taas pian.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Írj, amint ....
Kirjoita takaisin heti, kun...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Írj, ha többet megtudsz.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Vigyázz magadra.
Pärjäilkää.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Szeretlek
Rakastan sinua.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Legjobbakat!
Terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Parhain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Üdvözlettel,
Parhain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Legjobbakat!
Kaikkea hyvää,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel,
Rakkaudella,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel, / Sok puszi,
Rakkain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Szeretettel, / Sok puszi,
Rakkaudella,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς