Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Kedves John!
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedves Anya / Apa!
Kære Mor / Far,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kedves Jerome Nagybácsi!
Kære Onkel Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Szia John!
Hej John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Szia John!
Hej John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John!
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedvesem / Drágám!
Kære,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Kedvesem / Drágám!
Kæreste,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Drága John!
Kæreste John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Köszönöm a leveledet.
Tak for dit brev,
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jó volt megint hallani felőled.
Det var godt at høre fra dig igen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Azért írok, hogy elmondjam ...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Van már valami programod...?
Har du lavet nogle planer den...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Örömmel jelentem be, hogy ...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Örömmel hallottam, hogy ...
Jeg var henrykt at høre om...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Jeg var så ked af at høre at...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... is üdvözletét küldi.
... siger hej.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Üdvözöld...-t helyettem is.
Sig hej til... for mig.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Várom a válaszodat.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Παράκληση για απάντηση
Írj hamar.
Skriv tilbage snart.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Írj, amint ....
Skriv endelig tilbage når...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Írj, ha többet megtudsz.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Vigyázz magadra.
Have det godt.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Szeretlek
Jeg elsker dig.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Legjobbakat!
De bedste ønsker,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Med de bedste ønsker,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Üdvözlettel,
Venligste hilsner,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Legjobbakat!
Alt det bedste,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel,
Kærligst,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel, / Sok puszi,
Masser af kærlighed,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Szeretettel, / Sok puszi,
Meget kærlighed,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς