Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Beste Jan
Hyvä John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Beste mama / papa
Hei äiti / isä
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Beste oom Jeroen
Hei setä Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hallo Jan
Hei John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hoi Jan
Heippa John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Jan
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Lieve ...
Rakkaani,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Liefste ...
Rakkaani,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Lieve Jan
Rakas John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Hartelijk dank voor jouw brief.
Kiitos kirjeestäsi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Heb je al plannen voor ...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ik was erg blij om te horen dat ...
Ilahduin kuullessani, että...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Helaas moet ik je melden dat ...
On ikävää kertoa, että...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Het spijt me te moeten horen dat ...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... doet jou de groeten.
... lähettää terveisiä.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Doe ... de groeten namens mij.
Sano ... terveisiä minulta.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Ik hoop snel van jou te horen.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Παράκληση για απάντηση
Schrijf me snel terug.
Kirjoita taas pian.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Schrijf me snel terug wanneer ...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Het ga je goed.
Pärjäilkää.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ik hou van je.
Rakastan sinua.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Hartelijke groeten,
Terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Met hartelijke groeten,
Parhain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
Parhain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
Kaikkea hyvää,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Rakkaudella,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Rakkain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Liefs,
Rakkaudella,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς