Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Beste Jan
소연이에게
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Beste mama / papa
부모님께,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Beste oom Jeroen
삼촌께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hallo Jan
안녕 현주야!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hoi Jan
야 미영아,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Jan
미영,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Lieve ...
내 사랑에게,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Liefste ...
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Lieve Jan
사랑하는 현정씨
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Hartelijk dank voor jouw brief.
편지 주셔서 감사합니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Heb je al plannen voor ...?
...관련 계획이 있나요?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ik was erg blij om te horen dat ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Helaas moet ik je melden dat ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Het spijt me te moeten horen dat ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... doet jou de groeten.
...도 안부를 물으십니다.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Doe ... de groeten namens mij.
...께도 안부 전해 주십시오.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Ik hoop snel van jou te horen.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Παράκληση για απάντηση
Schrijf me snel terug.
빨리 답장 주세요.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Schrijf me snel terug wanneer ...
... 이면 답장을 주세요.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Het ga je goed.
건강히 지내세요.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ik hou van je.
사랑합니다.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Hartelijke groeten,
그리운 마음 담아 ... 가.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Met hartelijke groeten,
그리운 마음 담아 ... 드림
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
감사하며, ... 드림
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
... 드림 (보냄)
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
사랑을 보내며, ... 드림
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
사랑과 함께 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Liefs,
사랑하는 마음으로,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς