Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

소연이에게
Lieber Johannes,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
부모님께,
Liebe(r) Mama / Papa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
삼촌께
Lieber Onkel Hieronymus,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
안녕 현주야!
Hallo Johannes,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
야 미영아,
Hey Johannes,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
미영,
Johannes,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
내 사랑에게,
Mein(e) Liebe(r),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mein(e) Liebste(r),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
사랑하는 현정씨
Liebster Johannes,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
편지 주셔서 감사합니다.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Απάντηση σε αλληλογραφία
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Απάντηση σε αλληλογραφία
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
...관련 계획이 있나요?
Hast Du schon Pläne für...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
...을 알려주게 되어 기뻐.
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
...를 알려주게 되어 유감이야.
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...도 안부를 물으십니다.
... grüßt herzlich.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
...께도 안부 전해 주십시오.
Bitte grüße... von mir.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Παράκληση για απάντηση
빨리 답장 주세요.
Schreib mir bitte bald zurück.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
... 이면 답장을 주세요.
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
건강히 지내세요.
Mach's gut.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
사랑합니다.
Ich liebe Dich.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
그리운 마음 담아 ... 가.
Herzliche Grüße
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
그리운 마음 담아 ... 드림
Mit besten Grüßen
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
감사하며, ... 드림
Beste Grüße
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
... 드림 (보냄)
Alles Gute
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
사랑을 보내며, ... 드림
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
사랑과 함께 보냅니다.
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
사랑하는 마음으로,
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς