Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

亲爱的约翰,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
亲爱的妈妈/爸爸,
Milá maminko, Milý tatínku,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
亲爱的Jerome叔叔,
Milý strýčku Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
你好,约翰,
Ahoj Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
嘿,约翰,
Čau Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
约翰,
Johne,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
我亲爱的,
Můj milý/Moje milá,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
我最亲爱的,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
最亲爱的约翰,
Nejdražší Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
谢谢您的来信。
Děkuji za Tvůj dopis.
Απάντηση σε αλληλογραφία
很高兴再次收到您的来信。
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Απάντηση σε αλληλογραφία
对不起,这么久没有给你写信。
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

我给您写信是为了告诉您...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
你有没有...的计划?
Už máš nějaké plány na... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
非常感谢发送/邀请/附上...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
很高兴宣布...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
听到...我非常高兴
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
很遗憾地告诉你们...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
听到...很遗憾
Je mi moc líto, že...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...致上他/她的祝福。
... posílá pozdrav!
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
代我向...问好。
Pozdravuj ode mě... .
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
我期待着尽快能收到您的回复。
Těším se na tvojí odpověď.
Παράκληση για απάντηση
尽快回复。
Napiš brzy.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
当...,请回复
Napiš mi prosím, až...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
如果你有更多消息时,请发送给我。
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
保重。
Opatruj se.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
我爱你。
Miluji tě.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
衷心的祝福,
S přáním všeho nejlepšího,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以最衷心的祝福,
Mějte se moc hezky,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
最衷心的问候,
Nejsrdečnější pozdravy,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
一切顺利,
Jen to nejlepší,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以我的祝福,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
衷心祝福,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
衷心祝福,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς