Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

亲爱的约翰,
Querido Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
亲爱的妈妈/爸爸,
Mamá / Papá:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
亲爱的Jerome叔叔,
Querido tío José:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
你好,约翰,
Hola Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
嘿,约翰,
Hola Juan:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
约翰,
Juan:
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
我亲爱的,
Querido:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
我最亲爱的,
Mi amor:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
最亲爱的约翰,
Amado Juan:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
谢谢您的来信。
Gracias por su / tu carta.
Απάντηση σε αλληλογραφία
很高兴再次收到您的来信。
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Απάντηση σε αλληλογραφία
对不起,这么久没有给你写信。
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

我给您写信是为了告诉您...
Escribo para decirle / decirte que...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
你有没有...的计划?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
非常感谢发送/邀请/附上...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
很高兴宣布...
Me complace anunciar que...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
听到...我非常高兴
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
很遗憾地告诉你们...
Siento informarte que...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
听到...很遗憾
Lamenté mucho cuando escuché que...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...致上他/她的祝福。
X te envía muchos cariños.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
代我向...问好。
Saluda a X de mi parte.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
我期待着尽快能收到您的回复。
Espero saber de ti pronto.
Παράκληση για απάντηση
尽快回复。
Escríbeme pronto.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
当...,请回复
Escríbeme cuando...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
如果你有更多消息时,请发送给我。
Escríbeme cuando tengas más información.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
保重。
Cuídate / Cuídense
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
我爱你。
Te amo,
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
衷心的祝福,
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以最衷心的祝福,
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
最衷心的问候,
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
一切顺利,
Mis mejores deseos,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以我的祝福,
Con todo mi amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
衷心祝福,
Con todo mi amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
衷心祝福,
Con amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς