Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
एन. सरबी, टायर्स ऑफ मैनहैटन, ३३५ मेन स्ट्रीट, न्यू योर्क एन.य. ९२९२६
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
जेरेमी रोड्स
२१२ सिल्वरबैक ड्राईव
कॅलिफॉर्निया स्प्रिंग्स सी. ए. ९२९२६
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
आदम स्मिथ
८ क्रॉसफील्ड रोड
सेली ओक
बरमिंगाम
मिडलैंड्स
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
सैली ड्राईव
१५५ माऊनटन राईज़
अंटगोनिश एन.एस. B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
सीलिया जोन्स
टी.ज़ी. मोटर्स
४७ हरबर्ट मार्ग
फ्लोरेआट
पर्थ व.ए. ६०१८
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
ऐलेक्स मार्शल
आक्वा टेक्नीक्स
७४५ किंग मार्ग
वेस्ट एंड
वेलिंग्टन ०६८०
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Caro Luca,
प्रिय विजय
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
प्रिय माता पिता,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
आदर्णीय चाचा जी,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Ciao Matteo,
प्रिय रेखा,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
प्यारे सुनील,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
विशाल,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
मेरे प्यारे/मेरी प्यारी...,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
मेरे प्यारे...,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
मेरे प्रियतम,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per avermi scritto.
आपके पत्र के लिए धन्यवाद
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
आपका पत्र पढ़कर अच्छा लगा.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
लगातार संपर्क न रखने के लिए माफी चाहता/चाहती हूँ.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
तुम्हें लिखे कितने बरस हो चुके हैं!
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
मैं यह कहने के लिए लिख रही हूँ कि...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
आशा है कि तुम... के दिन कुछ नहीं कर रही हो.
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
... के निमंत्रण/... की जानकारी के लिए धन्यवाद.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
... के बारे में मुझे बताने के लिए/देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
मुझे पत्र लिखने के लिए/निमंत्रण भेजने के लिए/... भेजने के लिए धन्यवाद.
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Sono felice di annunciarti che...
मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि..
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Mi dispiace molto doverti dire che...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
... के बारे में सुनकर दुख हुआ.
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
.. को मेरा प्यार. और उनसे कहना की उनकी बडी याद आ रही है.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...ti manda i suoi saluti.
... अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Salutami...
...को मेरा प्रणाम/को मेरा प्यार.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Spero di avere presto tue notizie.
जल्दी मुझे जवाब लिखना.
Παράκληση για απάντηση
Rispondimi presto.
जल्द ही मुझे जवाब लिखना.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Rispondimi non appena...
जब... तो मुझ ज़रूर लिखना.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
जब और कोई खबर आए ते मुझे लिखना.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Stammi bene.
अपना खयाल रखना.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ti amo.
तुम्हारा अपना/तुम्हारी अपनी
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
I migliori auguri
शुभकामनाएं,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
शुभकामनाएं,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
आपका अपना/आपकी अपनी,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
ढेर सारा प्यार,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
बहुत सारा प्यार,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Con affetto,
बहुत सारा प्यार,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς