Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Caro Luca,
Hyvä John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
Hei äiti / isä
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
Hei setä Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Ciao Matteo,
Hei John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
Heippa John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
Rakkaani,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
Rakkaani,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
Rakas John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per avermi scritto.
Kiitos kirjeestäsi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Sono felice di annunciarti che...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
Ilahduin kuullessani, että...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Mi dispiace molto doverti dire che...
On ikävää kertoa, että...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...ti manda i suoi saluti.
... lähettää terveisiä.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Salutami...
Sano ... terveisiä minulta.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Spero di avere presto tue notizie.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Παράκληση για απάντηση
Rispondimi presto.
Kirjoita taas pian.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Rispondimi non appena...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Stammi bene.
Pärjäilkää.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ti amo.
Rakastan sinua.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
I migliori auguri
Terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
Parhain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
Parhain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
Kaikkea hyvää,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
Rakkaudella,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
Rakkain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Con affetto,
Rakkaudella,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς