Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Caro Luca,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Ciao Matteo,
Olá Vítor,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
Oi Vítor,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
Vítor,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
Meu querido,
Minha querida,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
Meu amado,
Minha amada,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per avermi scritto.
Obrigado por sua carta.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
Foi bom ter notícias suas novamente.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Escrevo-lhe para dizer que ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
Você já fez planos para ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Sono felice di annunciarti che...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Mi dispiace molto doverti dire che...
Lamento informá-lo que ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...ti manda i suoi saluti.
...manda lembranças.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Salutami...
Diga olá para ... por mim.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Spero di avere presto tue notizie.
Espero ter notícias suas em breve.
Παράκληση για απάντηση
Rispondimi presto.
Escreva novamente em breve.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Rispondimi non appena...
Escreva de volta quando...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Stammi bene.
Cuide-se.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ti amo.
Eu te amo.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
I migliori auguri
Abraços,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
Com carinho,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
Com carinho,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
Tudo de bom,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
Com todo meu amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
Com muito amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Con affetto,
Com muito amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς