Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Querido Juan:
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mamá / Papá:
Kedves Anya / Apa!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Querido tío José:
Kedves Jerome Nagybácsi!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hola Juan:
Szia John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hola Juan:
Szia John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Juan:
John!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Querido:
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mi amor:
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amado Juan:
Drága John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Gracias por su / tu carta.
Köszönöm a leveledet.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Jó volt megint hallani felőled.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Escribo para decirle / decirte que...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Van már valami programod...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Me complace anunciar que...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Örömmel hallottam, hogy ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Siento informarte que...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Lamenté mucho cuando escuché que...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
X te envía muchos cariños.
... is üdvözletét küldi.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Saluda a X de mi parte.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Espero saber de ti pronto.
Várom a válaszodat.
Παράκληση για απάντηση
Escríbeme pronto.
Írj hamar.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Escríbeme cuando...
Írj, amint ....
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Escríbeme cuando tengas más información.
Írj, ha többet megtudsz.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Cuídate / Cuídense
Vigyázz magadra.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Te amo,
Szeretlek
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Cariños,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cariños,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cariños,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mis mejores deseos,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con todo mi amor,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con todo mi amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Con amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς