Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Querido Juan:
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mamá / Papá:
Dear Mum / Dad,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Querido tío José:
Dear Uncle Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hola Juan:
Hello John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hola Juan:
Hey John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Juan:
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Querido:
My Dear,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mi amor:
My Dearest,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amado Juan:
Dearest John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Gracias por su / tu carta.
Thank you for your letter.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Fue un placer escuchar de ti / usted.
It was good to hear from you again.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
I am very sorry I haven't written for so long.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
It's such a long time since we had any contact.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Escribo para decirle / decirte que...
I am writing to tell you that…
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Have you made any plans for…?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Me complace anunciar que...
I am delighted to announce that…
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Estoy encantado(a) de escuchar que...
I was delighted to hear that…
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Siento informarte que...
I am sorry to inform you that…
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Lamenté mucho cuando escuché que...
I was so sorry to hear that…
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
X te envía muchos cariños.
…sends his / her love.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Saluda a X de mi parte.
Say hello to…for me.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Espero saber de ti pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Παράκληση για απάντηση
Escríbeme pronto.
Write back soon.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Escríbeme cuando...
Do write back when…
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Escríbeme cuando tengas más información.
Send me news, when you know anything more.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Cuídate / Cuídense
Take care.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Te amo,
I love you.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Cariños,
Best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cariños,
With best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cariños,
Kindest regards,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mis mejores deseos,
All the best,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con todo mi amor,
All my love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con todo mi amor,
Lots of love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Con amor,
Much love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς