Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

佐藤君へ
Hyvä John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Hei äiti / isä
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Hei setä Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
佐藤君へ
Hei John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎くんへ
Heippa John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎くんへ
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Rakkaani,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Rakkaani,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Rakas John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
お手紙ありがとう。
Kiitos kirjeestäsi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Απάντηση σε αλληλογραφία
長い間連絡してなくてごめんね。
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
しばらく連絡を取ってなかったね。
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

・・・・をお知らせします。
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
Onko sinulla suunnitelmia...
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
・・・・を報告します。
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Ilahduin kuullessani, että...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
残念だけど・・・・をお知らせます。
On ikävää kertoa, että...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Olin pahoillani kuullessani, että...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
・・・・がよろしく言っていました。
... lähettää terveisiä.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
・・・・によろしく言っておいてね。
Sano ... terveisiä minulta.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
お返事を待っています。
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Παράκληση για απάντηση
はやく返事を書いてね。
Kirjoita taas pian.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
・・・・の時は連絡してください。
Kirjoita takaisin heti, kun...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
なにか報告があったらまた教えてください。
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
元気でね
Pärjäilkää.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
好きだよ
Rakastan sinua.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
じゃあね
Terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
Parhain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
またね
Parhain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Kaikkea hyvää,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Rakkaudella,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Rakkain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
体に気をつけてね
Rakkaudella,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς