Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

佐藤君へ
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Milá maminko, Milý tatínku,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Milý strýčku Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
佐藤君へ
Ahoj Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎くんへ
Čau Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎くんへ
Johne,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Můj milý/Moje milá,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Nejdražší Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
お手紙ありがとう。
Děkuji za Tvůj dopis.
Απάντηση σε αλληλογραφία
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Απάντηση σε αλληλογραφία
長い間連絡してなくてごめんね。
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
しばらく連絡を取ってなかったね。
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

・・・・をお知らせします。
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
Už máš nějaké plány na... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
・・・・を報告します。
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
残念だけど・・・・をお知らせます。
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Je mi moc líto, že...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
・・・・がよろしく言っていました。
... posílá pozdrav!
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
・・・・によろしく言っておいてね。
Pozdravuj ode mě... .
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
お返事を待っています。
Těším se na tvojí odpověď.
Παράκληση για απάντηση
はやく返事を書いてね。
Napiš brzy.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
・・・・の時は連絡してください。
Napiš mi prosím, až...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
なにか報告があったらまた教えてください。
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
元気でね
Opatruj se.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
好きだよ
Miluji tě.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
じゃあね
S přáním všeho nejlepšího,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
Mějte se moc hezky,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
またね
Nejsrdečnější pozdravy,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Jen to nejlepší,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
体に気をつけてね
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς