Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

佐藤君へ
Дорогой Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Дорогая мама/папа
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Дорогой дядя Петя,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
佐藤君へ
Привет, Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎くんへ
Здорово, Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎くんへ
Иван,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Любимый (ая),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Дорогой мой...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Милый Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
お手紙ありがとう。
Спасибо за письмо.
Απάντηση σε αλληλογραφία
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Απάντηση σε αλληλογραφία
長い間連絡してなくてごめんね。
Извини, что так долго не писал(а)
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
しばらく連絡を取ってなかったね。
Мы так давно не общались
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

・・・・をお知らせします。
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
・・・・を報告します。
С удовольствием сообщаю, что...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Я был рад услышать, что...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
残念だけど・・・・をお知らせます。
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Я так сожалею о...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
・・・・がよろしく言っていました。
... тоже шлет привет.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
・・・・によろしく言っておいてね。
Передай ... привет от меня.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
お返事を待っています。
Надеюсь на скорый ответ.
Παράκληση για απάντηση
はやく返事を書いてね。
Ответь как можно скорее
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
・・・・の時は連絡してください。
Напиши, если/когда...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
なにか報告があったらまた教えてください。
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
元気でね
Береги себя.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
好きだよ
Я тебя люблю.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
じゃあね
С наилучшими пожеланиями
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
С наилучшими пожеланиями,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
またね
С уважением..
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Всего наилучшего,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
С любовью,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Я вас люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
体に気をつけてね
Люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς