Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

佐藤君へ
Caro Luca,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Cari mamma e papà,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Caro zio Flavio,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
佐藤君へ
Ciao Matteo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎くんへ
Ciao Matty!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎くんへ
Luca,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Tesoro,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Amore,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Amore mio,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
お手紙ありがとう。
Grazie per avermi scritto.
Απάντηση σε αλληλογραφία
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Che bello sentirti!
Απάντηση σε αλληλογραφία
長い間連絡してなくてごめんね。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
しばらく連絡を取ってなかったね。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

・・・・をお知らせします。
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
Hai già dei piani per...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
・・・・を報告します。
Sono felice di annunciarti che...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Sono davvero felice di sapere che...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi dispiace molto doverti dire che...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi dispiace sapere che...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
・・・・がよろしく言っていました。
...ti manda i suoi saluti.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
・・・・によろしく言っておいてね。
Salutami...
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
お返事を待っています。
Spero di avere presto tue notizie.
Παράκληση για απάντηση
はやく返事を書いてね。
Rispondimi presto.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
・・・・の時は連絡してください。
Rispondimi non appena...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
なにか報告があったらまた教えてください。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
元気でね
Stammi bene.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
好きだよ
Ti amo.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
じゃあね
I migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
Con i migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
またね
Cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Tante belle cose
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Con tanto amore
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Tanti cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
体に気をつけてね
Con affetto,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς