Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

佐藤君へ
Querido Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Mamá / Papá:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Querido tío José:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
佐藤君へ
Hola Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎くんへ
Hola Juan:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎くんへ
Juan:
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Querido:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Mi amor:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Amado Juan:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
お手紙ありがとう。
Gracias por su / tu carta.
Απάντηση σε αλληλογραφία
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Απάντηση σε αλληλογραφία
長い間連絡してなくてごめんね。
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
しばらく連絡を取ってなかったね。
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

・・・・をお知らせします。
Escribo para decirle / decirte que...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
・・・・を報告します。
Me complace anunciar que...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
残念だけど・・・・をお知らせます。
Siento informarte que...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Lamenté mucho cuando escuché que...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
・・・・がよろしく言っていました。
X te envía muchos cariños.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
・・・・によろしく言っておいてね。
Saluda a X de mi parte.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
お返事を待っています。
Espero saber de ti pronto.
Παράκληση για απάντηση
はやく返事を書いてね。
Escríbeme pronto.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
・・・・の時は連絡してください。
Escríbeme cuando...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
なにか報告があったらまた教えてください。
Escríbeme cuando tengas más información.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
元気でね
Cuídate / Cuídense
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
好きだよ
Te amo,
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
じゃあね
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
またね
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Mis mejores deseos,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Con todo mi amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Con todo mi amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
体に気をつけてね
Con amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς