Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Kære John,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kære Mor / Far,
Kedves Anya / Apa!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kære Onkel Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hej John,
Szia John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej John,
Szia John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kære,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Kæreste,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Kæreste John,
Drága John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Tak for dit brev,
Köszönöm a leveledet.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Det var godt at høre fra dig igen.
Jó volt megint hallani felőled.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Har du lavet nogle planer den...?
Van már valami programod...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Jeg er henrykt over at meddele at...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Jeg var henrykt at høre om...
Örömmel hallottam, hogy ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Jeg var så ked af at høre at...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... siger hej.
... is üdvözletét küldi.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Sig hej til... for mig.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Várom a válaszodat.
Παράκληση για απάντηση
Skriv tilbage snart.
Írj hamar.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Skriv endelig tilbage når...
Írj, amint ....
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Send mig nyheder, når du ved mere.
Írj, ha többet megtudsz.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Have det godt.
Vigyázz magadra.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Jeg elsker dig.
Szeretlek
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
De bedste ønsker,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Med de bedste ønsker,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Venligste hilsner,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alt det bedste,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kærligst,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Masser af kærlighed,
Szeretettel, / Sok puszi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Meget kærlighed,
Szeretettel, / Sok puszi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς