Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Kære John,
Cher Benjamin,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kære Mor / Far,
Chère Maman / Cher Papa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kære Onkel Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hej John,
Salut Sylvain,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej John,
Coucou Daniel,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Victor,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kære,
Mon chéri / Ma chérie,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Kæreste,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Kæreste John,
Mon très cher Christophe,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Tak for dit brev,
Merci pour votre lettre.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Det var godt at høre fra dig igen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Je t'écris pour te dire que...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Har du lavet nogle planer den...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Jeg er henrykt over at meddele at...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Jeg var henrykt at høre om...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
J'ai le regret de vous informer que...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Jeg var så ked af at høre at...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... siger hej.
...envoie ses salutations.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Sig hej til... for mig.
Dis bonjour à... de ma part.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Παράκληση για απάντηση
Skriv tilbage snart.
Écris-moi vite.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Skriv endelig tilbage når...
Écris-moi quand...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Send mig nyheder, når du ved mere.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Have det godt.
Prends soin de toi.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Jeg elsker dig.
Je t'aime.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
De bedste ønsker,
Tous mes vœux,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Med de bedste ønsker,
Amitiés,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Venligste hilsner,
Amicalement,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alt det bedste,
Bien à vous/toi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kærligst,
Tendrement,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Masser af kærlighed,
Bises,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Meget kærlighed,
Bisous,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς