Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Lieber Johannes,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Liebe(r) Mama / Papa,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Lieber Onkel Hieronymus,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hallo Johannes,
Olá Vítor,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey Johannes,
Oi Vítor,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Johannes,
Vítor,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mein(e) Liebe(r),
Meu querido,
Minha querida,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mein(e) Liebste(r),
Meu amado,
Minha amada,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Liebster Johannes,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Vielen Dank für Deinen Brief.
Obrigado por sua carta.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Hast Du schon Pläne für...?
Você já fez planos para ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Lamento informá-lo que ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... grüßt herzlich.
...manda lembranças.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Bitte grüße... von mir.
Diga olá para ... por mim.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Espero ter notícias suas em breve.
Παράκληση για απάντηση
Schreib mir bitte bald zurück.
Escreva novamente em breve.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Escreva de volta quando...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Mach's gut.
Cuide-se.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ich liebe Dich.
Eu te amo.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Herzliche Grüße
Abraços,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mit besten Grüßen
Com carinho,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Beste Grüße
Com carinho,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alles Gute
Tudo de bom,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alles Liebe
Com todo meu amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alles Liebe
Com muito amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Alles Liebe
Com muito amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς