Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Lieber Johannes,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Liebe(r) Mama / Papa,
Beste mama / papa
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Lieber Onkel Hieronymus,
Beste oom Jeroen
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hallo Johannes,
Hallo Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey Johannes,
Hoi Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Johannes,
Jan
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mein(e) Liebe(r),
Lieve ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mein(e) Liebste(r),
Liefste ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Liebster Johannes,
Lieve Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Vielen Dank für Deinen Brief.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Hast Du schon Pläne für...?
Heb je al plannen voor ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Helaas moet ik je melden dat ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... grüßt herzlich.
... doet jou de groeten.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Bitte grüße... von mir.
Doe ... de groeten namens mij.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Ik hoop snel van jou te horen.
Παράκληση για απάντηση
Schreib mir bitte bald zurück.
Schrijf me snel terug.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Mach's gut.
Het ga je goed.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ich liebe Dich.
Ik hou van je.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Herzliche Grüße
Hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mit besten Grüßen
Met hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Beste Grüße
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alles Gute
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alles Liebe
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alles Liebe
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Alles Liebe
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς