Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Dear John,
Querido Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hello John,
Hola Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Hola Juan:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Juan:
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Querido:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Mi amor:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Amado Juan:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your letter.
Gracias por su / tu carta.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
…sends his / her love.
X te envía muchos cariños.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Παράκληση για απάντηση
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Take care.
Cuídate / Cuídense
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
I love you.
Te amo,
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Best wishes,
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Mis mejores deseos,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Con todo mi amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Con todo mi amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Much love,
Con amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς