Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
السيّد أحمد رامي
٣٣٥ شارع الجمهوريّة
القاهرة ١١٥١١
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
سيليا جونز
47 شارع هربرت
فلوريات
بيرث دبليو إيه 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Dear John,
عزيزي فادي،
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
والدي العزيز \ والدتي العزيزة،
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
خالي \ عمي العزيز شادي،
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hello John,
أهلا يا فادي،
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
يا فادي،
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
فادي،
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
عزيزي،
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
أبي الحبيب \ أمي الحبيبة،
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
حبيبي فادي،
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your letter.
شكرا لرسالتك.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
لقد سُعِدْت بسماع أخبارك.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
أعتذر شديد الاعتذار على عدم الاتصال بك لفترة طويلة.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
لقد مر وقت طويل على آخر اتصال بيننا.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
أكتب إليك لأخبرك بأنّ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
هل لديك أية برامج لـ...؟
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
شكرا جزيلا لإرسال \ استدعاء \ إرفاق...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
أنا فعلا ممنون لأنك أعلمتني \ قدمت لي \ كتبت لي...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
It was so kind of you to write / invite me / send me…
لقد كان أمرا لطيفا للغاية أن تكتب لي \ تستدعيني \ ترسل لي...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
I am delighted to announce that…
يسرّني أن أعلن أنّ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
لقد سُرِرْتُ بسماع...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
I am sorry to inform you that…
يُؤسفني أن أعلمكم أنّ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
لقد أحزنني سماع...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
أقدّم أسمى عبارات الحب إلى... وقل له \ لها كم أشتاق له \ لها.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
…sends his / her love.
مع أسمى عبارات الحبّ من...
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Say hello to…for me.
بلّغْ \ بلّغي سلامي إلى...
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
I look forward to hearing from you soon.
أتطلع إلى سماع أخبارك قريبا.
Παράκληση για απάντηση
Write back soon.
اُكتب \ اُكتبي لي قريبا.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Do write back when…
اُكتب \ اُكتبي لي عندما...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Send me news, when you know anything more.
اكتب لي عندما يجدّ جديد في الموضوع.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Take care.
اعتن \ اعتني بنفسك.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
I love you.
أحبك.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Best wishes,
أجمل الأمنيات،
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
مع أجمل الأمنيات،
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
أطيب التحيات،
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
مع أجمل التمنيات،
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
مع كل عبارات الحب،
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
محبتي،
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Much love,
كل الحب،
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς