Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyar.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan gurur duyuyoruz.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

... ve ... nişanlandı.
... en ... hebben zich verloofd.
Ανακοίνωση αρραβώνα
... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece mutlular.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Ανακοίνωση αρραβώνα
... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Ανακοίνωση αρραβώνα
... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Ανακοίνωση γάμου
... kızımız yakında ... Hanım oluyor.
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde görmekten şeref duyarlar.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun oluruz.
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
...'ya ... için gelmek ister miydiniz?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους