Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
S potěšením oznamujeme narození...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

X y X están comprometidos.
... a ... jsou zasnoubeni.
Ανακοίνωση αρραβώνα
X y X están felices de anunciar su compromiso.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Ανακοίνωση αρραβώνα
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Ανακοίνωση γάμου
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Slečna se brzy stane paní ...
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Está cordialmente invitado(a) a...
Jste srdečně zváni...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Nos encantaría contar con su presencia.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
¿Quisieras asistir a... para...?
Chtěli byste přijít k... na...?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους