Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

X y X están comprometidos.
...e...estão noivos.
Ανακοίνωση αρραβώνα
X y X están felices de anunciar su compromiso.
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
Ανακοίνωση αρραβώνα
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
Ανακοίνωση γάμου
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Está cordialmente invitado(a) a...
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Nos encantaría contar con su presencia.
Nós gostaríamos muito que você viesse.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
¿Quisieras asistir a... para...?
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους