Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

Wir freuen uns über die Geburt von...
У нас есть радостная новость - рождение...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

... und ... haben sich verlobt.
... и ... помолвлены.
Ανακοίνωση αρραβώνα
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Ανακοίνωση αρραβώνα
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Ανακοίνωση γάμου
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Сердечно приглашаем вас на...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους