Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

Wir freuen uns über die Geburt von...
Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

... und ... haben sich verlobt.
X y X están comprometidos.
Ανακοίνωση αρραβώνα
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
X y X están felices de anunciar su compromiso.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Ανακοίνωση γάμου
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Está cordialmente invitado(a) a...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Nos encantaría contar con su presencia.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
¿Quisieras asistir a... para...?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους