Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

... et... se sont fiancés.
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Ανακοίνωση αρραβώνα
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Ανακοίνωση αρραβώνα
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Ανακοίνωση γάμου
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Vous êtes cordialement invités à...
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
Ça vous dirait de venir à... pour...?
...에 와서 만날 래?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους