Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Aș vrea să deschid un cont bancar.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Я получу дебетную или кредитную карту?
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Я могу делать банковские операции с телефона?
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Ce fel de conturi bancare aveți?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
текущий счет
cont curent
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
сберегательный счет
cont de economii
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
личный счет
cont personal
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
совместный счет
cont comun
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
детский счет
contul pentru copii
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
валютный счет
cont curent în monedă străină
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
счет предприятия
cont de firmă
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
студенческий счет
cont de student
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Există comisioane lunare?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Какие комиссии для международных трансферов?
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Я получу чековую книжку?
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Каков процент накопления?
Care este rata dobânzii de economii?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Я потерял(а) кредитную карту.
Mi-am pierdut cardul de credit.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Моя кредитная карта была украдена.
Mi s-a furat cardul.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Вы можете заблокировать мой счет?
Îmi puteți bloca contul?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Мне нужна карта для замены.
Am nevoie de un card nou.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Ce dobândă aveți?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Я покупаю мою первую недвижимость.
Îmi cumpăr prima casă.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Я покупаю вторую собственность.
Cumpăr a doua proprietate.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Я покупаю собственность для аренды.
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Мой годовой доход________.
Venitul meu anual brut este de ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
Страхование дома
asigurare de locuință
Τύπος ασφάλειας
Туристическое страхование
asigurare de călătorie
Τύπος ασφάλειας
страхование жизни
asigurare pe viață
Τύπος ασφάλειας
Медицинское страхование
asigurare de sănătate
Τύπος ασφάλειας
Страхование автомобиля
asigurare auto
Τύπος ασφάλειας
Страхование домашних животных
asigurare pentru animale de companie
Τύπος ασφάλειας
страхование от кражи
asigurare în caz de furt
Τύπος ασφάλειας
защита ипотеки
asigurare ipotecară
Τύπος ασφάλειας
студенческая страховка
asigurare pentru studenți
Τύπος ασφάλειας
групповое страхование
asigurare de grup
Τύπος ασφάλειας
страхование собственности
asigurare de proprietate
Τύπος ασφάλειας
страхование от наводнений
asigurare în caz de inundații
Τύπος ασφάλειας
страхование от пожара
asigurare împotriva incendiilor
Τύπος ασφάλειας
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Câte sunt sunt asigurat?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Сколько стоит страховка?
Cât costă asigurarea?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια