Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Ik zou graag een bankrekening openen.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Kan ik een bankrekening online openen?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
lopende rekening
rachunek bieżący
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
spaarrekening
rachunek oszczędnościowy
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persoonlijke rekening
rachunek osobisty
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
gezamenlijke rekening
wspólny rachunek bankowy
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kinderrekening
konto dla dziecka
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
vreemde valutarekening
rachunek w obcej walucie
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
zakelijke rekening
rachunek firmy/konto firmowe
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studentenrekening
rachunek studencki/konto studenckie
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Krijg ik een chequeboekje?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Wat is de spaarrente?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mijn bankkaart werd gestolen.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Ik koop mijn eerste huis.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Ik koop een tweede eigendom.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
inboedel/opstalverzekering
ubezpieczenie domu/mieszkania
Τύπος ασφάλειας
reisverzekering
ubezpieczenie na czas podróży
Τύπος ασφάλειας
levensverzekering
ubezpieczenie na życie
Τύπος ασφάλειας
gezondheidsverzekering
ubezpieczenie zdrowotne
Τύπος ασφάλειας
autoverzekering
ubezpieczenie samochodu
Τύπος ασφάλειας
huisdierenverzekering
ubezpieczenie zwierząt domowych
Τύπος ασφάλειας
diefstalverzekering
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Τύπος ασφάλειας
hypotheekbescherming
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Τύπος ασφάλειας
studentenverzekering
ubezpieczenie mienia studenta
Τύπος ασφάλειας
groepsverzekering
ubezpieczenie grupowe
Τύπος ασφάλειας
schadeverzekering
ubezpieczenie majątkowe
Τύπος ασφάλειας
overstromingsverzekering
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Τύπος ασφάλειας
brandverzekering
ubezpieczenie od ognia
Τύπος ασφάλειας
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Hoeveel kost de verzekering?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια