Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

我想要开一个银行账户。
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
我想要注销我的银行账户。
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
请问我能在网上开户吗?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
请问我能在手机上管理账户么?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
请问你们有哪些种类的银行账户?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
活期账户
cuenta corriente
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
储蓄账户
cuenta de ahorros
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
个人账户
cuenta personal
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
联名账户
cuenta conjunta
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
儿童账户
cuenta infantil
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
外国货币账户
cuenta en moneda extranjera
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
商务账户
cuenta comercial
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
学生账户
cuenta para estudiantes
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
请问有月费吗?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
请问国际转账的手续费是多少?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
请问我会有支票簿吗?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
储蓄利率是多少?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
您能如何防止我被诈骗?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
我丢失了我的信用卡。
He perdido mi tarjeta de crédito.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
我的信用卡被偷了。
Me han robado la tarjeta de crédito.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
您能冻结我的账户吗?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
我需要补办一张卡。
Necesito una tarjeta nueva.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

我想要了解贷款信息。
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
您能给我说说利率信息吗?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
我正在考虑买第一套房子。
Me voy a comprar mi primera casa.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
这是我在购买的第二套房子。
Me voy a comprar una segunda residencia.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
我想要再抵押。
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
我想要评估我的抵押贷款。
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
我想要买一处房产出租。
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
我的年收入大概______。
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

我想要买一份保险。
Me gustaría contratar un seguro.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
家庭保险
seguro de hogar
Τύπος ασφάλειας
旅游保险
seguro de viaje
Τύπος ασφάλειας
人身保险
seguro de vida
Τύπος ασφάλειας
健康保险
seguro de salud
Τύπος ασφάλειας
汽车保险
seguro de coche
Τύπος ασφάλειας
宠物保险
seguro de mascotas
Τύπος ασφάλειας
失窃保险
seguro de robo
Τύπος ασφάλειας
抵押贷款保险
seguro hipotecario
Τύπος ασφάλειας
学生财物保险
seguro de bienes para estudiantes
Τύπος ασφάλειας
团体保险
seguro colectivo
Τύπος ασφάλειας
财产保险
seguro de bienes
Τύπος ασφάλειας
洪水保险
seguro de inundaciones
Τύπος ασφάλειας
火灾保险
seguro de incendios
Τύπος ασφάλειας
我的保险能保多久?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
请问我的保险多少钱?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια