Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Vorrei aprire un conto corrente.
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Posso aprire un conto corrente online?
Posso abrir uma conta pela internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Posso usar o banco pelo celular?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
conto corrente
conta corrente
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto di risparmio
conta de poupança
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto personale
conta pessoal
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto cointestato
conta conjunta
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto per bambini
conta para crianças
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto in valuta estera
conta de moeda estrangeira
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto aziendale
conta empresarial
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto per studenti
conta estudantil
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Existem taxas mensais?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Riceverò un libretto degli assegni?
Vou receber um talão de cheques?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Qual é a taxa de juros da poupança?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Ho smarrito la mia carta di credito
Perdi meu cartão de crédito.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
La mia carta di credito è stata rubata
Meu cartão de crédito foi roubado.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Potete bloccare il mio conto corrente?
Você pode bloquear minha conta?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Preciso de um cartão de reposição.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Qual è il tasso d'interesse?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Sto comprando la mia prima casa.
Estou comprando minha primeira casa própria.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Sto comprando una seconda proprietà.
Estou comprando uma segunda propriedade.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Gostaria de contratar um seguro.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
assicurazione sulla casa
seguro de habitação
Τύπος ασφάλειας
assicurazione viaggi
seguro de viagem
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sulla vita
seguro de vida
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sanitaria
seguro de saúde
Τύπος ασφάλειας
assicurazione auto
seguro automóvel
Τύπος ασφάλειας
assicurazione per gli animali domestici
seguro saúde animal
Τύπος ασφάλειας
assicurazione contro il furto
seguro contra roubo
Τύπος ασφάλειας
protezione mutuo
seguro de proteção sobre a hipoteca
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sui beni degli studenti
seguro estudantil
Τύπος ασφάλειας
polizza collettiva
seguro de grupo
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sui titoli di proprietà
seguro de propriedade
Τύπος ασφάλειας
assicurazione contro le inondazioni
seguro contra inundações
Τύπος ασφάλειας
assicurazione contro gli incendi
seguro contra incêndio
Τύπος ασφάλειας
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Por quantos meses dura a cobertura?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Qual è il costo dell'assicurazione?
Qual é o custo do seguro?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια