Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Vorrei aprire un conto corrente.
Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Posso aprire un conto corrente online?
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
conto corrente
girokonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto di risparmio
opsparingskonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto personale
personlig konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto cointestato
fælleskonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto per bambini
børnekonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto in valuta estera
udenlandsk valuta konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto aziendale
erhvervskonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto per studenti
studiekonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Er der månedlige omkostninger?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Riceverò un libretto degli assegni?
Modtager jeg et checkhæfte?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Hvad er opsparingsrenten?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Ho smarrito la mia carta di credito
Jeg har mistet mit kreditkort
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
La mia carta di credito è stata rubata
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Potete bloccare il mio conto corrente?
Kan I spærre min konto?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Jeg har brug for et nyt kort.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Jeg vil gerne have information om lån.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Qual è il tasso d'interesse?
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Sto comprando la mia prima casa.
Jeg køber mit første hjem.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Sto comprando una seconda proprietà.
Jeg køber en anden ejendom.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Jeg vil gerne genlåne.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Min samlede årsindkomst er ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
assicurazione sulla casa
Indboforsikring
Τύπος ασφάλειας
assicurazione viaggi
Rejseforsikring
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sulla vita
Livsforsikring
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sanitaria
Sygeforsikring
Τύπος ασφάλειας
assicurazione auto
Bilforsikring
Τύπος ασφάλειας
assicurazione per gli animali domestici
Husdyrsforsikring
Τύπος ασφάλειας
assicurazione contro il furto
Tyveriforsikring
Τύπος ασφάλειας
protezione mutuo
Prioritetslånsbeskyttelse
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sui beni degli studenti
Studenterforsikring
Τύπος ασφάλειας
polizza collettiva
Gruppeforsikring
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sui titoli di proprietà
Skadesforsikring
Τύπος ασφάλειας
assicurazione contro le inondazioni
Oversvømmelsesforsikring
Τύπος ασφάλειας
assicurazione contro gli incendi
Brandforsikring
Τύπος ασφάλειας
Per quanti mesi sarò coperto/a?
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Qual è il costo dell'assicurazione?
Hvor meget koster forsikringen?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια