Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
What are the fees if I use external ATMs?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Vorrei aprire un conto corrente.
I would like to open a bank account.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
I would like to close my bank account.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Posso aprire un conto corrente online?
Can I open a bank account online?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Will I get a debit card or a credit card?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Can I use banking on my cell?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
What types of bank accounts do you have?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
conto corrente
current account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto di risparmio
savings account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto personale
personal account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto cointestato
joint account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto per bambini
children's account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto in valuta estera
foreign currency account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto aziendale
business account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
conto per studenti
student account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Are there any monthly fees?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
What are the commissions for international transfers?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Riceverò un libretto degli assegni?
Do I get a checkbook?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
What is the savings interest rate?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
In what ways can you protect me from frauds?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Ho smarrito la mia carta di credito
I lost my credit card.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
La mia carta di credito è stata rubata
My credit card was stolen.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Potete bloccare il mio conto corrente?
Can you block my account?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Ho bisogno di una carta sostitutiva
I need a replacement card.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
I would like to have some information about loans.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Qual è il tasso d'interesse?
What can you tell me about the interest rate?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
I would like to have some information about mortgages.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Sto comprando la mia prima casa.
I am buying my first home.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Sto comprando una seconda proprietà.
I am buying a second property.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
I would like to remortgage.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
I would like to review my existing mortgage.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Sto acquistando una proprietà da affittare.
I am buying a property to let.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Il mio reddito lordo annuo è ________.
My gross annual income is ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
I would like to purchase insurance.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
assicurazione sulla casa
home/household insurance
Τύπος ασφάλειας
assicurazione viaggi
travel insurance
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sulla vita
life insurance
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sanitaria
health insurance
Τύπος ασφάλειας
assicurazione auto
car insurance
Τύπος ασφάλειας
assicurazione per gli animali domestici
pet insurance
Τύπος ασφάλειας
assicurazione contro il furto
theft insurance
Τύπος ασφάλειας
protezione mutuo
mortgage protection
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sui beni degli studenti
student possessions
Τύπος ασφάλειας
polizza collettiva
group insurance
Τύπος ασφάλειας
assicurazione sui titoli di proprietà
property insurance
Τύπος ασφάλειας
assicurazione contro le inondazioni
flood insurance
Τύπος ασφάλειας
assicurazione contro gli incendi
fire insurance
Τύπος ασφάλειας
Per quanti mesi sarò coperto/a?
For how many months will I be covered?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Qual è il costo dell'assicurazione?
What is the price for the insurance?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια