Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
cuenta corriente
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta de ahorros
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta personal
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta conjunta
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta infantil
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta en moneda extranjera
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta comercial
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta para estudiantes
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
He perdido mi tarjeta de crédito.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Me han robado la tarjeta de crédito.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Necesito una tarjeta nueva.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Me voy a comprar mi primera casa.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Me voy a comprar una segunda residencia.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Me gustaría contratar un seguro.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
seguro de hogar
Τύπος ασφάλειας
seguro de viaje
Τύπος ασφάλειας
seguro de vida
Τύπος ασφάλειας
seguro de salud
Τύπος ασφάλειας
seguro de coche
Τύπος ασφάλειας
seguro de mascotas
Τύπος ασφάλειας
seguro de robo
Τύπος ασφάλειας
seguro hipotecario
Τύπος ασφάλειας
seguro de bienes para estudiantes
Τύπος ασφάλειας
seguro colectivo
Τύπος ασφάλειας
seguro de bienes
Τύπος ασφάλειας
seguro de inundaciones
Τύπος ασφάλειας
seguro de incendios
Τύπος ασφάλειας
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
¿Cuánto cuesta el seguro?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια