Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Was für Kontotypen gibt es?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
cuenta corriente
Girokonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta de ahorros
Sparkonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta personal
Privatkonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta conjunta
Gemeinschaftskonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta infantil
Kinderkonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta en moneda extranjera
Konto für fremde Währungen
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta comercial
Businesskonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
cuenta para estudiantes
Studentenkonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Fallen monatlich Gebühren an?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Wie ist der Zinssatz?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
He perdido mi tarjeta de crédito.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Me han robado la tarjeta de crédito.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Können Sie mein Konto sperren?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Necesito una tarjeta nueva.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Me voy a comprar mi primera casa.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Me voy a comprar una segunda residencia.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Me gustaría contratar un seguro.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
seguro de hogar
Hausratsversicherung
Τύπος ασφάλειας
seguro de viaje
Reiseversicherung
Τύπος ασφάλειας
seguro de vida
Lebensversicherung
Τύπος ασφάλειας
seguro de salud
Krankenversicherug
Τύπος ασφάλειας
seguro de coche
KFZ-Versicherung
Τύπος ασφάλειας
seguro de mascotas
Versicherung für Haustiere
Τύπος ασφάλειας
seguro de robo
Diebstahlversicherung
Τύπος ασφάλειας
seguro hipotecario
Hypothekenversicherung
Τύπος ασφάλειας
seguro de bienes para estudiantes
Studentenversicherung
Τύπος ασφάλειας
seguro colectivo
Gruppenversicherung
Τύπος ασφάλειας
seguro de bienes
Sachversicherung
Τύπος ασφάλειας
seguro de inundaciones
Flutschutzversicherung
Τύπος ασφάλειας
seguro de incendios
Brandschutzversicherung
Τύπος ασφάλειας
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
¿Cuánto cuesta el seguro?
Was kostet die Versicherung?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια