Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
kuranta konto
běžný účet
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
ŝparadoj konto
spořící účet
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persona konto
osobní účet
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kuna konto
společný účet
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
infana konto
dětský účet
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
fremda valuto konto
cizoměnový účet
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
afera konto
obchodní účet
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studenta konto
studentský účet
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ĉu estas monataj kotizoj?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Dostanu šekovou knížku?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Jaká je spořící úroková sazba?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Mi perdis mian kreditkarton.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Můžete zablokovat můj účet?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Mi bezonas anstataŭan karton.
Potřebuji náhradní kartu.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupuji můj první dům.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupuji druhou nemovitost.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
hejma/domanara asekuro
pojištění domu/domácnosti
Τύπος ασφάλειας
vojaĝa asekuro
cestovní pojištění
Τύπος ασφάλειας
viva asekuro
životní pojištění
Τύπος ασφάλειας
sana asekuro
zdravotní pojištění
Τύπος ασφάλειας
aŭtoasekuro
povinné ručení
Τύπος ασφάλειας
dombestoasekuro
pojištění mazlíčků
Τύπος ασφάλειας
ŝtela asekuro
pojištění proti krádeži
Τύπος ασφάλειας
hipoteka protekto
pojištění hypotéky
Τύπος ασφάλειας
studentoposedoj
pojištění majetku studenta
Τύπος ασφάλειας
grupoasekuro
skupinové pojištění osob
Τύπος ασφάλειας
proprietoasekuro
pojištění majetku
Τύπος ασφάλειας
inundoasekuro
pojištění proti povodním
Τύπος ασφάλειας
fajroasekuro
pojištění proti požáru
Τύπος ασφάλειας
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kolik stojí to pojištění?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια