Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Vilken typ av bankkort får jag?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Vilka typer av bankkonton har ni?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
kuranta konto
bankkonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
ŝparadoj konto
sparkonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persona konto
personligt konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kuna konto
delat konto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
infana konto
konto för barn
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
fremda valuto konto
konto för utländsk valuta
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
afera konto
affärskonto
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studenta konto
konto för studerande
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ĉu estas monataj kotizoj?
Är det några månadsavgifter?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Får jag ett checkhäfte?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Vad är sparräntan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Mi perdis mian kreditkarton.
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mitt kreditkort är stulet.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Kan ni spärra mitt konto?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Mi bezonas anstataŭan karton.
Jag behöver ett ersättningskort.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Skulle jag kunna få information om lån?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Vad kan du berätta om räntan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Jag köper mitt första hem.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Jag köper min andra bostad.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Jag vill ta ett nytt bolån.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Jag köper en bostad att hyra ut.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Min årslön är _____.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Jag vill köpa till försäkring.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
hejma/domanara asekuro
hemförsäkring
Τύπος ασφάλειας
vojaĝa asekuro
reseförsäkring
Τύπος ασφάλειας
viva asekuro
livsförsäkring
Τύπος ασφάλειας
sana asekuro
sjukförsäkring
Τύπος ασφάλειας
aŭtoasekuro
bilförsäkring
Τύπος ασφάλειας
dombestoasekuro
djurförsäkring
Τύπος ασφάλειας
ŝtela asekuro
inbrottsförsäkring
Τύπος ασφάλειας
hipoteka protekto
återbetalningsskydd
Τύπος ασφάλειας
studentoposedoj
studentförsäkring
Τύπος ασφάλειας
grupoasekuro
gruppförsäkring
Τύπος ασφάλειας
proprietoasekuro
egendomsförsäkring
Τύπος ασφάλειας
inundoasekuro
översvämning försäkring
Τύπος ασφάλειας
fajroasekuro
försäkring för brand
Τύπος ασφάλειας
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Hur många månader täcker försäkringen?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Kio estas la prezo por la asekuro?
Hur mycket kostar försäkringen?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια