Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Aș vrea să deschid un cont bancar.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Ce fel de conturi bancare aveți?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
kuranta konto
cont curent
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
ŝparadoj konto
cont de economii
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persona konto
cont personal
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kuna konto
cont comun
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
infana konto
contul pentru copii
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
fremda valuto konto
cont curent în monedă străină
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
afera konto
cont de firmă
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studenta konto
cont de student
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ĉu estas monataj kotizoj?
Există comisioane lunare?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Care este rata dobânzii de economii?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Mi perdis mian kreditkarton.
Mi-am pierdut cardul de credit.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mi s-a furat cardul.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Îmi puteți bloca contul?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Mi bezonas anstataŭan karton.
Am nevoie de un card nou.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Ce dobândă aveți?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Îmi cumpăr prima casă.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Cumpăr a doua proprietate.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Venitul meu anual brut este de ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
hejma/domanara asekuro
asigurare de locuință
Τύπος ασφάλειας
vojaĝa asekuro
asigurare de călătorie
Τύπος ασφάλειας
viva asekuro
asigurare pe viață
Τύπος ασφάλειας
sana asekuro
asigurare de sănătate
Τύπος ασφάλειας
aŭtoasekuro
asigurare auto
Τύπος ασφάλειας
dombestoasekuro
asigurare pentru animale de companie
Τύπος ασφάλειας
ŝtela asekuro
asigurare în caz de furt
Τύπος ασφάλειας
hipoteka protekto
asigurare ipotecară
Τύπος ασφάλειας
studentoposedoj
asigurare pentru studenți
Τύπος ασφάλειας
grupoasekuro
asigurare de grup
Τύπος ασφάλειας
proprietoasekuro
asigurare de proprietate
Τύπος ασφάλειας
inundoasekuro
asigurare în caz de inundații
Τύπος ασφάλειας
fajroasekuro
asigurare împotriva incendiilor
Τύπος ασφάλειας
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Câte sunt sunt asigurat?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Kio estas la prezo por la asekuro?
Cât costă asigurarea?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια