Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
kuranta konto
cuenta corriente
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
ŝparadoj konto
cuenta de ahorros
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persona konto
cuenta personal
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kuna konto
cuenta conjunta
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
infana konto
cuenta infantil
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
fremda valuto konto
cuenta en moneda extranjera
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
afera konto
cuenta comercial
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studenta konto
cuenta para estudiantes
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ĉu estas monataj kotizoj?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Mi perdis mian kreditkarton.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Ĉu vi povas bloki mian konton?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Mi bezonas anstataŭan karton.
Necesito una tarjeta nueva.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Kion vi povas diri min pri la interezo?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Me voy a comprar mi primera casa.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Me gustaría contratar un seguro.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
hejma/domanara asekuro
seguro de hogar
Τύπος ασφάλειας
vojaĝa asekuro
seguro de viaje
Τύπος ασφάλειας
viva asekuro
seguro de vida
Τύπος ασφάλειας
sana asekuro
seguro de salud
Τύπος ασφάλειας
aŭtoasekuro
seguro de coche
Τύπος ασφάλειας
dombestoasekuro
seguro de mascotas
Τύπος ασφάλειας
ŝtela asekuro
seguro de robo
Τύπος ασφάλειας
hipoteka protekto
seguro hipotecario
Τύπος ασφάλειας
studentoposedoj
seguro de bienes para estudiantes
Τύπος ασφάλειας
grupoasekuro
seguro colectivo
Τύπος ασφάλειας
proprietoasekuro
seguro de bienes
Τύπος ασφάλειας
inundoasekuro
seguro de inundaciones
Τύπος ασφάλειας
fajroasekuro
seguro de incendios
Τύπος ασφάλειας
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Kio estas la prezo por la asekuro?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια