Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
kuranta konto
compte courant
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
ŝparadoj konto
compte d'épargne
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persona konto
compte personnel
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kuna konto
compte commun
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
infana konto
livret jeune
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
fremda valuto konto
compte en devise étrangère
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
afera konto
compte professionnel
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studenta konto
compte pour les étudiants
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ĉu estas monataj kotizoj?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Quel est le taux d'intérêt ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Mi perdis mian kreditkarton.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Ma carte bancaire a été volée.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Mi bezonas anstataŭan karton.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
J'achète ma première propriété.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
J’achète une seconde propriété.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
J'achète une propriété à mettre en location.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
hejma/domanara asekuro
assurance habitation
Τύπος ασφάλειας
vojaĝa asekuro
assurance voyage
Τύπος ασφάλειας
viva asekuro
assurance vie
Τύπος ασφάλειας
sana asekuro
assurance maladie
Τύπος ασφάλειας
aŭtoasekuro
assurance auto
Τύπος ασφάλειας
dombestoasekuro
assurance vétérinaire
Τύπος ασφάλειας
ŝtela asekuro
assurance vol
Τύπος ασφάλειας
hipoteka protekto
protection hypothécaire
Τύπος ασφάλειας
studentoposedoj
assurance étudiant
Τύπος ασφάλειας
grupoasekuro
assurance collective
Τύπος ασφάλειας
proprietoasekuro
assurance de biens
Τύπος ασφάλειας
inundoasekuro
assurance inondation
Τύπος ασφάλειας
fajroasekuro
assurance incendie
Τύπος ασφάλειας
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Kio estas la prezo por la asekuro?
Quel est le coût de l'assurance ?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια