Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
What are the fees if I use external ATMs?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
I would like to open a bank account.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Mi ŝatus fermi bankan konton.
I would like to close my bank account.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Can I open a bank account online?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Will I get a debit card or a credit card?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Can I use banking on my cell?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
What types of bank accounts do you have?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
kuranta konto
current account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
ŝparadoj konto
savings account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persona konto
personal account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kuna konto
joint account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
infana konto
children's account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
fremda valuto konto
foreign currency account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
afera konto
business account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studenta konto
student account
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ĉu estas monataj kotizoj?
Are there any monthly fees?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
What are the commissions for international transfers?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Do I get a checkbook?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
What is the savings interest rate?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In what ways can you protect me from frauds?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Mi perdis mian kreditkarton.
I lost my credit card.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
My credit card was stolen.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Can you block my account?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Mi bezonas anstataŭan karton.
I need a replacement card.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
I would like to have some information about loans.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Kion vi povas diri min pri la interezo?
What can you tell me about the interest rate?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
I would like to have some information about mortgages.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
I am buying my first home.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
I am buying a second property.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
I would like to remortgage.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
I would like to review my existing mortgage.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
I am buying a property to let.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mia malneta jara enspezo estas ______.
My gross annual income is ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
I would like to purchase insurance.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
hejma/domanara asekuro
home/household insurance
Τύπος ασφάλειας
vojaĝa asekuro
travel insurance
Τύπος ασφάλειας
viva asekuro
life insurance
Τύπος ασφάλειας
sana asekuro
health insurance
Τύπος ασφάλειας
aŭtoasekuro
car insurance
Τύπος ασφάλειας
dombestoasekuro
pet insurance
Τύπος ασφάλειας
ŝtela asekuro
theft insurance
Τύπος ασφάλειας
hipoteka protekto
mortgage protection
Τύπος ασφάλειας
studentoposedoj
student possessions
Τύπος ασφάλειας
grupoasekuro
group insurance
Τύπος ασφάλειας
proprietoasekuro
property insurance
Τύπος ασφάλειας
inundoasekuro
flood insurance
Τύπος ασφάλειας
fajroasekuro
fire insurance
Τύπος ασφάλειας
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
For how many months will I be covered?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Kio estas la prezo por la asekuro?
What is the price for the insurance?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια